Ondertekening intentieovereenkomst bouw woningen in ‘s-Gravendeel

Deze week ondertekende wethouder Henk van Etten samen met de projectontwikkelaars Stevast Baas & Groen Vastgoed, ABB Ontwikkeling en BPD Ontwikkeling een intentieovereenkomst voor het realiseren van 150 tot 250 woningen in ’s-Gravendeel West.

Deze locatie ligt bij de entree van ’s-Gravendeel en is ingeklemd tussen de N217, de Maasdamseweg en de Molendijk. Het gaat hier om een aantal aaneengesloten percelen die samen ongeveer 10,8 ha groot zijn. De percelen zijn in eigendom van de drie bovengenoemde projectontwikkelaars. Eerder dit jaar stelde het college van gemeente Binnenmaas de ambities en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van ’s-Gravendeel West al vast. ’s-Gravendeel West moet een duurzame en klimaatbestendige wijk worden, met een gevarieerd woonprogramma. De projectontwikkelaars hebben gezamenlijk met de gemeente een eerste stedenbouwkundige verkenning opgesteld. Vanaf begin 2019 zullen de betrokken partijen de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van het plan verder onderzoeken. Daarbij wordt ook de omgeving betrokken, bijvoorbeeld door het instellen van een klankbordgroep en participatiesessies. Het voornemen is om de bestemmingsplanprocedure in de loop van 2019 te starten.

Wethouder Henk van Etten is blij met deze nieuwe stap: “De locatie ‘s-Gravendeel West is een bijzondere locatie in ’s-Gravendeel en leent zich goed om kwalitatief hoogwaardige woningbouw mogelijk te maken, waarbij rekening wordt gehouden met een goede landschappelijke inpassing en toekomstige eisen en ontwikkelingen. De wijk moet duurzaam zijn in meerdere opzichten.”