Start verkoop ’t Haantje

Op zaterdag 7 november is de verkoop gestart van de woningen in project ’t Haantje in Rijswijk Buiten.

Er zijn weer 90 woningen in verkoop gegaan, waaronder herenhuizen, stadsvilla’s, hofwoningen en appartementen. Er was een grote opkomst en er is veel belangstelling getoond in de verschillende woontypen.

Rijswijk buiten is een prachtige nieuwe duurzame woonwijk gelegen tussen het centrum van Rijswijk en Delft. Een nieuwe wijk waarin in 2013 de eerste paal is geslagen voor de allereerste woning. En waar in de periode tot 2023 verdeeld over de deelgebieden Sion, ’t Haantje en Pasgeld 3500 nieuwe duurzame woningen worden gerealiseerd.

Alle woningen in Rijswijk Buiten kennen een EPC (EnergiePrestatieCoefficient) van 0,0! Daarmee loopt de ontwikkeling van de wijk vooruit op de toekomst, aangezien de minimale eis op dit moment nog 0,6 is. Maar dat niet alleen. Ook de eerste nul-op-de-meter woningen vindt u terug in RijswijkBuiten.